Calitatea serviciilor oferite este importanta pentru noi.

Indicatori de calitate

Calitatea serviciilor oferite este importanta pentru noi.

Indicatori de calitate

by andii
Calitatea serviciilor oferite este importanta pentru noi. Sectiunea prezenta are ca obiect informarea clientilor actuali sau viitori asupra calitatii serviciilor oferite. Practic, iti comunicam cat de repede si de bine intervenim in anumite cazuri cum ar fi:
  • Frecventa reclamatiilor privind utilizatorul final
  • Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente
  • Frecventa reclamatiilor privind corectitudinea facturarii
  • Durata in care se incadreaza 80% dintre cele mai rapid solutionate activari
  • Durata in care se incadreaza 95% dintre cele mai rapid solutionate activari
  • Procentajul cererilor solutionate in termenul asumat de furnizor
  • Durata in care se incadreaza 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri (ore)
  • Durata in care se incadreaza 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri (ore)
  • Procentajul deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul / solutionate in termenul asumat de furnizor

Procedura are ca obiect stabilirea regulilor de colectare a datelor și de calcul al parametrilor de calitate administrativi potrivit obligațiilor ce decurg din Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.1201/2011.

Top